Informacje

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest firma F.P.H.U. "DUMAR" z siedzibą w Krakowie, Oświecenia 38m4, 31-636 Kraków, numer identyfikacji podatkowej (NIP) PL6782961922, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie pod numerem 7277/2007

2. W celu realizacji zamówienia pobierane są następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela lub osoby kontaktowej, adres korespondencyjny, dane fakturowe oraz numer telefonu i adres e-mail.

3. Dane osobiste które nam przekazujesz użyte są aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, przetworzyć Twoje zamówienia lub zezwolić Ci na dostęp do specyficznych informacji. Masz prawo modyfikować i usuwać wszystkie informacje osobiste o Tobie, które przechowujemy na stronie „Moje konto”. Możesz również w dowolnym momencie usunąć swoje konto pisząc wiadomość na adres sklepu.

4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem firm kurierskich pośredniczących w realizacji zamówienia (InPost S.A., InPost Paczkomaty Sp. z o.o., InPost Express Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., Sendit S.A.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (dostarczenia przesyłki). Ponadto odbiorcami danych mogą zostać tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. W przypadku gdy nie zostanie odnotowane żadne zdarzenie finansowe, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

10. W celu personalizacji hurtowni intimeco.eu dla Użytkownika oraz możliwości realizacji złożonych zamówień przez Użytkowników, sklep korzysta z plików cookie. Użytkownik może w każdym czasie odrzucić plik cookie, jeżeli umożliwia to jego przeglądarka. Ustawienie przeglądarki w sposób umożliwiający korzystanie z plików cookie przez intimeco.eu oznacza zgodę Użytkownika na takie działania. Odrzucenie plików cookie lub ustawienie przeglądarki w sposób uniemożliwiający korzystanie z plików cookie przez intimeco.eu może jednak utrudnić lub ograniczyć korzystanie z Hurtowni, gdyż niektóre jej funkcje są dostępne wyłącznie przy ich użyciu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.).
3. Art. 173 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. z późn. zm.